NO

VILKÅR FOR TJENESTER OG PERSONVERN

Introduksjon. Velkommen til keepvid.com ( "Nettstedet"). Din bruk av Nettstedets og KeepVids ("Selskapet") online produkter og tjenester (Samlet kalt "Tjenestene") er underlagt vilkårene i en juridisk avtale mellom deg og selskapet. Denne avtalen består av disse vilkårene for bruk og selskapets retningslinjer for personvern (Samlet "Vilkårene").

 1. Nettstedet. Begrepet Nettstedet, som brukt her og definert i paragraf 1 omfatter, uten begrensning, informasjon, linker og andre tjenester som kan nås via hvilket som helst medium eller enhet som nå er kjent eller heretter utviklet og tilgjengelig på nettstedet. Dette nkluderer uten begrensning Tjenestene. Du forstår og godtar at din bruk av Nettstedet kan medføre visse kommunikasjon fra selskapet, for eksempel driftsmeldinger, ordrebehandling og administrative meldinger.
 2. Godkjennelse av vilkår. For å kunne bruke tjenestene må du først godkjenne vilkårene. Du kan ikke bruke tjenesten hvis du ikke godkjenner vilkårene. Du kan godkjenne vilkårene ved å bruke tjenestene. I dette tilfellet forstår og godtar du at selskapet vil behandle din bruk av tjenestene som samtykke til Vilkår fra det aktuelle tidspunktet. Du kan ikke bruke Tjenestene og kan ikke godkjennevilkårene hvis: (i) Du ikke er gammel nok til å inngå en bindende kontrakt med selskapet; eller (ii) Du er en person som er utestengt fra å motta tjenester i henhold til lovgivningen i USA eller andre land, inkludert landet der du bor eller der du bruker tjenestene.
 3. Endringer i vilkårene. Selskapet kan endre vilkårene fra tid til annen. Når disse endringene er gjorde vil selskapet legge de reviderte vilkårene her. Du forstår og godtar at hvis du bruker tjenestene etter datoen da gjeldende vilkårene er endret blir din bruk av de oppdaterte vilkårene godkjent.
 4. Krav. Du godkjenner å bruke nettstedet kun til formål som er tillatt av vilkårene og eventuelle gjeldende lover, forskrifter eller generelt akseptert praksis i de aktuelle jurisdiksjonene.
 5. Forbudt oppførsel. Du godtar at du ikke vil:
  1. Delta i noen aktivitet som forstyrrer eller avbryter Nettstedet, Tjenestene eller servere og nettverk som er knyttet til tjenestene, eller nekte å adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser knyttet til nettverket
  2. Bruke Tjenestene for bedragerske eller ulovlige formåler eller for å samle inn personlig identifiserbar informasjon uten samtykke
  3. Smi overskrifter, manipulere identifikatorer eller delta i annen atferd for å skjule opprinnelsen til noe innhold eller for å endre noe innhold;
  4. Laste opp, legge ut, e-poste, overføre eller på annen måte gjøre innhold tilgjengelig som krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til en part;
  5. Laste opp, legge ut, e-poste, overføre eller på annen måte gjøre innhold tilgjengelig som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
  6. Laste opp, legge ut, e-poset, overføre eller på annen måte gjøre kommersielt innhold tilgjengelig; eller or
  7. Ligne en person eller enhet eller feilaktig på en eller annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet, ved registrering eller på annen måte.
 6. Overvåkning. Selskapet forbeholder seg retten, men har ingen plikt, til å overvåke, filter, anbefalinger, nekte eller fjerne ethvert innhold fra nettstedet eller annen grunn, og med eller uten varsel.
 7. Oppsigelse. Vilkårene vil fortsette å gjelde inntil den sies opp av deg eller selskapet. Hvis du ønsker å avslutte din juridiske avtale med selskapet, kan du gjøre det ved å avslutte din bruk av alle tjenester. Selskapet kan si opp avtalen med deg når som helst, etter eget skjønn, og med eller uten varsel, også hvis: (i) Du har brutt noen bestemmelse i vilkårene; (ii) Tjenestene er endret, fjernet eller ikke lenger er kommersielt levedyktig.
 8. Immaterielle rettigheter. Du forstår at all informasjon eller materiale tilgjengelig som en del av, eller via Tjenestene eller Nettstedet ( "Innholdet") er eneansvaret til personen som slik informasjon eller materiale som stammer fra. Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til reklame, innlegg, blogger, meldinger og tredjeparts linker på nettstedet, kan være beskyttet av åndsverksrettigheter som eies av leverandøren av innholdet (eller av andre personer eller enheter). Du kan ikke endre, leie ut, lease, låne ut, selge, distribuere, kopiere, eller lage avledede produkter basert på dette innholdet (enten helt eller delvis), med mindre du har fått skriftlig tillatelse av eierne av dette innholdet. Du erkjenner og godtar at: (i) Selskapet (eller dets lisensgivere) eier alle juridiske rettigheter, tittel og interesser i og til tjenestene og til innhold skapt av selskapet, deriblant åndsverksrettigheter som fins i tjenestene (enten disse rettighetene skje for å være registrert eller ikke, og uansett hvor i verden disse rettighetene kan eksistere); og (ii) at selskapet er på ingen måte ansvarlig for, og heller ikke skal ha noe ansvar knyttet til, ethvert Innhold som ikke er skapt av selskapet. Varemerker, tjenestemerker og varenavn som vises på nettsiden er felles lov eller registrerte varemerker for selskapet, dets lisensgivere eller andre. Ingen varemerke, Tjenestenemerke, eller handelsnavn kan brukes uten skriftlig tillatelse fra eieren.
 9. Bidrag. Ved å sende inn ideer, forslag, anmeldelser, dokumenter og / eller forslag ( "bidrag") til selskapet, erkjenner du representerer, og er enige om at:
  1. Dine bidrag ikke inneholder konfidensiell eller fortrolig informasjon,
  2. Selskapet er ikke under taushetsplikt, uttrykt eller underforstått, med hensyn til Bidraget;
  3. Selskapet skal ha rett til å bruke eller avsløre slike Bidrag for ethvert formål;
  4. Selskapet kan ha noe som ligner på de Bidrag allerede under vurdering eller i utvikling;
  5. Dine Bidrag vil automatisk tilfalle selskapet uten noen forpliktelser for selskapet til deg; og
  6. Du har ikke rett til kompensasjon eller refusjon av noe slag fra selskapet under noen omstendigheter.
 10. Linker.
  1. Utgående. Tjenestene kan inneholde hyperlinker til andre nettsteder eller ressurser. Selskapet kan ha noen kontroll over slike nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og samtykker i at selskapet ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og støtter ikke reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og samtykker i at selskapet ikke er ansvarlig for tap eller skade som kan bli påført deg som et resultat av tilgjengeligheten av disse eksterne nettsteder eller ressurser, eller som et resultat av all tillit som av deg på fullstendigheten, nøyaktigheten, eller eksistensen av reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser.
  2. Innkommende. Du står fritt til å etablere en link til nettsiden så lenge koblingen ikke angi eller antyde selskapets støtte eller sponsing av deg, din bedrift eller ditt nettsted. Du kan ikke ramme inn deler av Nettstedet uten skriftlig tillatelse fra selskapet.
 11. Tvister med tredjeparter. Hvis det er en tvist mellom Nettstedets brukere eller mellom en bruker og en tredjepart forstår du og godtar at Selskapet ikke er forpliktet til å bli involvert. Hvis du har en tvist med en eller flere andre deltakere eller tredjeparter, slipper du Selskapet, dets ledere, ansatte, agenter, representanter og etterfølgere fra alle krav og skader av enhver art eller karakter, kjente eller ukjente, mistenkte eller uventede, avslørte og ukjente, som følge av eller som på noen måte knyttet til slike tvister.
 12. Endring eller opphør av tjenester. Du erkjenner og godtar at formen og innholdet i tjenestene som selskapet tilbyr kan endres fra en tid til annen uten forvarsel. Du erkjenner og godtar at Selskapet også kanstoppe, permanent eller midlertidig, at gi de tjenestene (eller funksjonene) til deg eller brukere generelt, uten forvarsel. Du samtykker til at selskapet ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av Tjenestene.
 13. Skadeerstatning. Du samtykker til å holde selskapet skadesløs fra ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer og kostnader, laget av noen tredjepart på grunn av eller som følge av innhold du sender inn, legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig gjennom tjenestene, din bruk av tjenestene, din tilknytning til Nettstedet eller tjenestene, din overtredelse av vilkårene, eller din krenkelse av andres rettigheter. Du samtykker også i å holde selskapet skadesløs fra ethvert ansvar eller skader som følge av bruk av innhold tilgjengelig gjennom tjenestene eller på nettstedet, uavhengig av om slik informasjon ble gitt av selskapet eller en tredjepart.
 14. ANSVARSFRASKRIVELSE. Du forstår og godtar at din bruk av tjenestene skjer på egen risiko og at tjenestene leveres "som den er" og "som tilgjengelig". Spesielt selskapet, dets oppdragsgivere, samarbeidspartnere og dets lisensgivere, ikke representerer eller garanterer overfor deg at (a) dDn bruk av tjenestene vil møte dine behov; (b) Din bruk av tjenestene vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker, eller feilfritt, (c) informasjon innhentet av deg som et resultat av din bruk av tjenestene, vil være nøyaktig eller pålitelig; og (d) At defekter i driften eller funksjonaliteten til programvare som leveres til deg som en del av Tjenestene vil bli rettet. Ethvert materiale innhentet gjennom bruk av tjenestene skjer på eget ansvar og risiko, og du er alene ansvarlig for eventuelle skader på din datamaskin eller en annen enhet, eller tap av data som resultat av slike materialer. Ingen informasjon, enten muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra selskapet eller gjennom eller fra Tjenestene skal gi noen garanti som ikke uttrykkelig angitt i vilkårene. Selskapet videre fraskriver seg alle garantier og vilkår av noe slag knyttet til Nettstedet, Tjenestene eller produkter som er kjøpte gjennom enten, uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier og vilkår om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og ukrenkelighet.
 15. ANSVARSBEGRENSNING. Du forstår og godtar at selskapet, dets oppdragsgivere, dets tilknyttede selskaper og lisensgivere ikke skalvære ansvarlig over deg for:
  1. Noen direkte, indirekte, spesielle, følgeskader eller eksemplarisk skader som kan bli påført deg, uansett årsak og under noen teori om ansvar. Dette skal omfatte, men ikke være begrenset til, tap av fortjeneste (enten direkte eller indirekte), tap av god vilje eller virksomhetsomdømme, tap av data led, kostnadene ved anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester eller andre immaterielle tap; eller
  2. Noen tap eller skade som kan bli påført deg, inkludert men ikke begrenset til tap eller skade som følge av: (i) Enhver baserer deg på fullstendigheten, nøyaktigheten eller eksistensen av innhold, eller som et resultat av ethvert forhold eller en transaksjon mellom deg og en tredjepart; (ii) Enhver endring som Selskapet kan gjøre til tjenestene, eller for noen permanent eller midlertidig stans i levering av tjenestene (eller funksjoner i tjenestene); (iii) sSetting, ødeleggelse eller mislykket lagring avnoe innhold; eller (iv) Din unnlatelse av å holde passordet eller kontoinformasjonen hemmelig. Begrensningene på selskapets ansvar overfor deg gjelder hvorvidt selskapet har blitt informert om eller burde ha vært klar over muligheten for slike tap.


  Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller betingelser eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tap eller skade forårsaket av uaktsomhet, kontraktsbrudd eller brudd på underforståtte vilkår, eller tilfeldige skader eller følgeskader. Følgelig vil bare de begrensninger som er lovlig i din jurisdiksjon vil gjelde for deg og vårt ansvar være begrenset til den grad det er tillatt ved lov.
 16. Anerkjennelse. Du erkjenner og godtar at: (a) Du har lest og forstått vilkårene; (b) At Vilkårene er rettferdige, rimelige og ikke unødigt restriktive; og (c) At du har hatt anledning til å konferere med advokat etter eget valg før du godtar Vlkårene.
 17. Survival. Ved oppsigelse av disse vilkårene, gjelder bestemmelsene om Immaterielle rettigheter, Bidrag, Tvister med tredjeparter , Skadeerstatning, Ansvarsfraskrivelse, Ansvarsbegrensning , Anerkjennelse, Overlevelse, og Alminnelige bestemmelser skal overleve.
 18. Alminnelige bestemmelser.
  1. Merknader. Selskapet kan gi deg varsler, inkludert meldinger om endringer i disse vilkårene, via e-post, vanlig post eller innlegg på nettstedet eller gjennom tjenestene.
  2. Fraskrivelse. Et avkall fra selskapet om brudd på, eller manglende overholdelse, skal noen av bestemmelsene i vilkårene ved du være skriftlig og skal ikke tolkes som, eller utgjør en fortsatt fraskrivelse av slik bestemmelse, eller en fraskrivelse av andre brudd av, eller manglende overholdelse av enhver annen bestemmelse i vilkårene.
  3. Hele avtalen. Disse vilkårene og personvernreglene omfatte hele forståelse mellom partene med hensyn til, og erstatter alle tidligere forståelse eller avtale, muntlig eller skriftlig, knyttet til, dens innhold.
  4. Advokathonorarer. I forbindelse med rettssaker som følge av disse vilkårene, skal den seirende part ha rett til å gjenopprette alle kostnader, inkludert advokathonorarer, enten påløper under oppgjøret, på prøve, i voldgift, på klagen, eller på noen konkurs fortsetter.
  5. Ugyldighet. En bestemmelse i disse vilkårene som er ugyldig eller umulig å håndheve i en jurisdiksjon, skal som en slik jurisdiksjon, være ineffektiv til omfanget av slik ugyldighet eller uten rendring ugyldig eller ikke de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene eller påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten til bestemmelsene i disse vilkårene i andre jurisdiksjoner.
  6. Fraskrivelse av juryrettssak. Ved å akseptere disse vilkårene vil partene med vitende og vilje frafalle enhver rett de har etter gjeldende rett til en rettssak med jury i tvister som oppstår på grunn av eller på annen måte knyttet til disse vilkårene.
  7. Binding Effect. These Terms shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors, permitted assigns or legal representatives.
  8. Force Majeure. Selskapet skal ikke anses i strid med disse vilkårene i den grad at utførelsen av deres forpliktelser eller forsøk på å forhindre brudd er forsinket, begrenset eller forhindret på grunn av naturkatastrofe, handling av regjeringen eller enhver annen handling eller tilstand utover selskapets rimelige kontroll.
  9. Felles utkast. Dersom en tvetydighet eller spørsmål oppstår med hensyn til en bestemmelse i disse Vilkårene vil reglene tolkes som om dette er utarbeidet i fellesskap av partene og ingen antagelse eller bevisbyrde vil oppstå som favorisering av noen parter i kraft av forfatterskapet av noen av bestemmelsene i disse Vilkårene.
  10. Kan ikke overdras. Dette avtalen kan ikke overdras av deg. Selskapet kan overdra alle eller enkelte deler av denne avtalen når som helst.

  KeepVid forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler i loven og i egenkapital for brudd på disse vilkårene. Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.
 19.       
 20. Det er iboende farer i bruk av programvaren tilgjengelig for nedlasting på internett, og KeepVid programvare formaner herved til å sørge for at du helt forstår alle risikoene før du laster ned noen av Programvaren (inkludert uten begrensning, potensialet infeksjon av systemet ved datavirus og tap av data). Du er selv ansvarlig for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og utstyr som brukes i forbindelse med noen av programvaren.
 21.       
 22. BILDER. Alle logoer, splash skjermene, topptekster, bilder og grafikk som vises på dette nettstedet er tjenestemerker, varemerker og / eller kjennetegn (samlet kalt "Marks") av KeepVid eller dens tredjepartslisensgivere .. med unntak av det som uttrykkelig er tillatt her, bruke, kopiere, overføre, vise, modifisere eller distribuere noen Marks i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra KeepVid er forbudt og kan medføre brudd på opphavsrett, varemerke, personvern eller andre lover i Kina.
 23.       
 24. ERSTATNING. Du godtar å forsvare og frita keepvid, dets tilknyttede selskaper og deres ledere, direktører, agenter og ansatte skadesløse fra og mot alle krav, tap, skader, ansvar, kostnader og utgifter, inkludert advokathonorarer, som skyldes eller er relatert til din brukerinnhold, bruk av nettstedet, eller brudd på noen av disse vilkårene.
 25.       
 26. TILBAKEMELDING. Eventuelle kommentarer eller materialer som sendes til KeepVid Programvaren, inkludert uten begrensning tilbakemeldinger, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller noen relatert informasjon om programvaren, dette nettstedet eller andre produkter, programmer eller tjenester av KeepVid programvaren ( "feedback"), skal anses å være ikke-konfidensiell. KeepVid Programvaren skal ha noen forpliktelser av noe slag med hensyn til slike tilbakemeldinger, og skal være fri til å reprodusere, bruke, avsløre, utstilling, display, forvandle, skape avledede verker og distribuere Tilbakemelding til andre uten begrensninger og skal være fri til å bruke ideer , konsepter, know-how eller teknikker som finnes i slike tilbakemeldinger til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som omfatter slike tilbakemeldinger.
 27.       
 28. reproduksjoner. Eventuelle godkjente reproduksjoner av noen av informasjonen heri skal inneholde merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendoms legender KeepVid programvare, i alle kopier av materialer laget av deg. Lisensen for programvaren, og bruken av dette nettstedet er underlagt lovene i Kina og lovene i landet.
 29.       
 30. COPYRIGHT. Copyright på dette nettstedet (inkludert uten begrensning, tekst, grafikk, logoer, lyder og programvare) er eid og lisensiert av KeepVid. Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av kinesisk og internasjonal lov om opphavsrett og kan ikke kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, vises, publisert tilpasset, eller behandlet i noen form eller på noen måte eller i noen medier uten skriftlig tillatelse av KeepVid. Du kan ikke endre eller fjerne noen opphavsrett eller andre varsel fra kopier av innholdet.
 31.       
 32. varemerke. KeepVid er et varemerke for KeepVid Studio og rettslig beskyttet ved lov. Det kan kun brukes med skriftlig tillatelse fra KeepVid Studio i hvert enkelt tilfelle. Bruk av KeepVid varemerke til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra KeepVid vil utgjøre varemerker og uærlig konkurranse i strid med loven.
 33.     
    
    For spørsmål, vennligst skriv Kundesenter for å få hjelp. Takk skal du ha.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% Trygt og personvern Beskyttet

Utvid video samlingen